29-06-10

Pace In Mundo. Pace por PIM.

 
IMGA0080.JPG
Pace Im Mundo.  Pace por PIM.
vrede zij haar, in vrede is ze, in vrede heeft ze geleefd
ondanks oorlog en andere onvrede, die toch maar schijn zijn,
ver weg van het eigenlijke wezen in ons dat oneindig is
 
als jongen stond ik achter haar winkeltoog
vond dat de blauwe adertjes in haar wangen haar leuk stonden
zij en Pros, in kalm begrip voor mekaar verder door het leven na de oorlog
ze kon zo nauwgezet bewegen en gaf ook een eigen draai aan haar woorden
volgens mij was relativeren haar ook niet vreemd
zoveel mogelijk alles in de minne regelen ook niet
 
aandacht hebben voor wat iemand vertelde en niet te nieuwsgierig willen zijn
maar gewoon simpel wat aanwezigheid delen
naar de dorpelingen en de klanten toe
zeer zeker ook naar de familie
niets dramatiserend waarschijnlijk,
wetend dat bij elke nieuwe ontwikkeling
het nakomelingsschap na haar versterkt doorstapte, doorstapt
de laatste volle maan van haar 100jarig leven net niet gehaald,
de dimensie die ze nu verdiend betrad, maakt dat wel ruimschoots goed
 
haar laatste kwinkslag naar ons toe misschien,
niet de 100, de cijfers, maar de waarden tellen
de mens, eenieder met zijn eigen taken, wegen, middelen, tesamen ,afzonderlijk
oh zachtheid die van jullie kwam weg te glijden
jullie zullen ze wel herkennen als het bittere nu en dan het zoete nodig heeft
dan landt als de duiven op haar dak van vroeger , zo nu en dan zo'n zalig gevoel
als van haar vredige foto in de krant
 
c.o.
innige deelneming tijdens deze dagen van overgangkelijkheid naar onvergankelijkheid

13:12 Gepost door combination in gedichten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overlijdensgedicht, woorden, heengaan |  Facebook |

25-06-10

Wat is een oprecht mens ? 1.spoor kwijt raken

IMGA0081.JPG

We zouden naar Bokrijk gaan. Soms beloofde vader dat al eens. Jammer genoeg was er op het bedrijf wel altijd zoveel werk dat het er nooit van kwam. Decennia later, ging ik met een vriendin. Gelegen in een oase van rust, tal van boerderijen van weleer, honderd en eens zoveel jaren terug, toen eenvoud ook al verstoord werd door talrijke vormen van indoctrinatie en hebzucht die steden deed ontstaan en ook vervreemding van de mens met zijn natuurlijke dorpsgemeenschappen. Er was daar een interaktief theater met de figuren die die indoctrinatie in de tijd belichaamden, de pastoor, de veldwachter, de onderwijzer en een aantal dorpsfiguren die elke stand vertegenwordigden. Je zou kunnen zeggen dat de indoctrineerders en meelopers er weinig konden aan doen, want de wetenschap en het sociale verzet van beneden uit, was nog niet voldoende onder de wreed contradictorische zweep van de geschiedenis ontwikkeld. Instinct en hebzucht dreven de mens voor zich uit.

Toch schreef bijvoorbeeld 400 jaar geleden een zekere Huanchu Daoren al heel wijze dingen over de geest.

"Zelfs een oprecht mens kan in het leven het spoor soms bijster raken, maar diegenen die voortdurend de hielen likken van invloedrijke mensen, zullen eeuwig dwalen. Verlichte mensen kijken verder dan het voor de hand liggende en denken na over het leven na de dood. Zij verkiezen een kortstondige dwaling boven een eeuwige".

Wat is een oprecht mens ? Iemand die in zijn betrachtingen voornamelijk voorang geeft aan het begrijpen van de zin van zijn leven en de levens die hem omringen...op een manier waarbij het niet de bedoeling is zich mateloos te verrijken of een ander moedwillig leed aan te doen. Gewoonlijk doet men zijn eigen leed aan via het onopgeloste karma van de rechtstreekse voorouders of het in zijn eigen leven opgebouwde karma.

'Het spoor bijster geraken,' valt gewoonlijk voor als men een ander niet op eigen kracht achter het waarom van zijn zwakheden laat komen omdat men zich ten onrechte schuldig gaat voelen aan een deel van de ontwikkelingen van de levensloop van de andere. Men raakt het spoor bijster omdat men er daardoor niet in slaagt in zijn eigen kracht en in zijn eigen midden te blijven. Om wijs te worden in dit spel van omgaan met mekaar ten voordele en ten nadele, heeft men problemen en hun contradicties nodig, maar tegen het altijd voorlopige eind van het verhaal moet men zich richten op de conclusies die men op de meest heldere momenten voor zichzelf getrokken heeft en deze als richtpunt aanhouden...hoe langer je dit kan, hoe meer na de wijsheid de verlichting korter bijkomt. Het spoor bijster raken is niet zo moeilijk daar er veel indrukken gemoeid zijn bij het bekomen van het totaalbeeld van een situatie tussen het begin van een bigbang-cyclus en de situatie van nu met je medemensen...van micro tot macro-niveau. Vertrekkende van het idee (en tevens het cosmische gevoel) dat het onbestaande...het 'niet-zijn' eens kort bij het zijn heeft gestaan (kleiner of gelijk aan nul bezwijkt onder druk en na de bigbang gaf dit 'straling'...ook onze relaties bezwijken nog altijd onder te veel druk)...daarvan vertrekkende dus,en in de wetenschap dat straling zich tot cel ontwikkelde en de cel zich door het bewustzijn van de afgestorven cellen zich leerde delen om te overleven en zich ontwikkelde tot organismen en ons...dit beseffen doet ons realiseren dat het geestelijke, het spirituele van wat is geweest ons nog altijd begeleid, in positieve zowel als negatieve zin.

Met andere woorden, wat er in de levens van de levende voorvalt, heeft nog altijd een soort connectie met diegenen die ons voorafgingen (en met de levenden vooral ook). Eer je dit doorhebt en vooraleer je de erfenis van je stamboom via je ouders en grootouders doorhebt, plus nog een keer je relaties en je eigen zelve doorgrond hebt...om al die inzichten te combineren, is niet zo makkelijk, maar het is een proces van jaren. Sommige knopen moet je doorhakken, doe je het niet, dan raak je het spoor bijster...en toch, doe je het te vroeg dan mis je door het missen van een stuk evolutie in een relatie en in de relaties die daar mee samenhangen een stuk inzichten die je weer verder kunnen brengen op je tocht naar een panoramische visie op het wezenlijke van tal van mensen en jezelf. Rationeel gezien heb je soms de neiging van strijdtonelen te willen verlaten en toch zegt je intuitie soms dat je er al of niet tijdelijk weerkeren moet, beslissing waarvan achteraf eerst duidelijk wordt waarom.

Het spoor bijster geraken kan je ook door je te fanatiek in een gelijk te verschansen in plaats van flexibel om te gaan met de soorten bewustzijn die je omringen.

Tot daar de definitie van een oprecht mens en een uitleg over het spoor bijster geraken.

Mensen die voortdurend invloedrijke mensen gunstig proberen stemmen, zullen eeuwig dwalen, schrijft Huanchu Daoren. Gewoonlijk zijn invloedrijke mensen alleen met het stoffelijke bezig, met het bezit. Eigenlijk kunnen zij op die manier maar invloedrijk zijn omdat er heel vele mensen alleen maar en ook op die 'trillingen' bezig zijn en daaraan danken die invloedrijke mensen die hun macht voor een stuk misbruiken, hun overmatige invloed. Ze zijn te veel met het tijdelijke stoffelijke bezig. Verlichte mensen kijken over de grenzen van dingen als bezit en maatschappelijke orde heen naar het wezenlijke in de mens en wat hem echt met het spirituele verbindt. Ook een wijze mens kan het spoor in de stoffelijke wereld al eens kwijt raken, wat dan veelal kortstondige dwalingen zijn. Eeuwige dwalingen vallen te beurt aan het steeds in dezelfde tredmolen van eenzijdig denken over het stoffelijke voortbestaan lopen, door alleen met het economische, sociale en politieke aspect er van rekening te houden en de eeuwige ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken van de ziel via ook het spirituele aspect, gewoon te negeren.

19:36 Gepost door combination in spiritualiteit essays | Permalink | Commentaren (1) | Tags: huanchu, daoren, zoeker, oprecht, mens |  Facebook |

24-06-10

lachen kan gezond zijn

het zou interessant zijn voor mieren, te weten waarom ze een groot stuk van de dag een boom op en aflopen,

of voor kikkers...

te weten dat een reiger gevaarlijk voor hen blijft, al lijkt hij hoe hoger in de lucht op een mus.  o.c.

http://www.candidcamera.be/Van+Vlees+en+Bloed/Van+Vlees+e...

http://www.candidcamera.be/

met dank aan VF

16:24 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moppen, humor, tv, gags |  Facebook |

22-06-10

Tao van eenvoud

IMGA0033.JPG

het uiteindelijke doel van de economische, politieke en sociale geschiedenis, is dat de mens op een ecologisch verantwoorde manier zou produceren en op een sociale manier zou verdelen én vooral meer tijd zou hebben om zich te verdiepen in de overige zinnen van het bestaan en het wezenlijke in hemzelf en anderen -oc

http://www.freewebs.com/taovaneenvoud/

toemaatje : docu over ontstaan eb ontwikkeling : handig hulpmiddel om ons geheugen miljarden jaren laten terug te gaan :

http://topdocumentaryfilms.com/genesis/ 

gastblog :  http://t-leven-liefhebben-een-kunst.50plusser.nl/?page=we...

08:15 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tao, eenvoud, huanchu, daoren |  Facebook |

19-06-10

Gemeentewerk.Ook dit is dienstbaarheid.

IMGA0035.JPG

bijvoorbeeld : http://ocmw.tielt-winge.be/

ook voor psychologische hulp kan je terrecht via je gemeente

14:00 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ocmw, mogelijkheden |  Facebook |

15-06-10

Toekomst van de uitvaartdienst

IMGA0056.JPG

Toekomst van de uitvaart

 

 

 

Een week terug in een schilderachtig dorp. Uitvaart van een bejaarde vrouw. Eén van de eerste keren in de streek dat er geen pastoor voorhanden is voor de uitvaartsdienst. Dit zal meer en meer het geval zijn. Vermoedelijk komt ook deze tak van het menselijke leven in handen van een commerciële onderneming. In dit geval slechts gedeeltelijk. De familie, kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, kenissen en vrienden hadden zelf het initiatief genomen om een aantal teksten te schrijven, het kerkkoor was er en af en toe wat muziek. Heel opmerkelijk waren de vele verwijzingen naar het echte leven dat de vrouw had geleefd...niet alleen de romantische woorden van lof, maar ook de beleving van de moeilijke kanten van het leven kwamen aan bod. Op een spontane manier droeg jong en oud zijn steentje bij. Herinneringen, speelse fantasieën over hoe een mens blijft hopen op tekens van verbondenheid over de dood heen.

Ook in absolute stilte met af en toe een woord is een waardig formeel afscheid mogelijk voor minder extroverte mensen.  Het echte afscheid zit in jezelf en met de anderen. Ieder op zijn manier.

 

21:14 Gepost door combination in definities anders bekeken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitvaartdienst, toekomst, modern |  Facebook |

10-06-10

Hebzucht als ideologie verpakt.

IMGA0058.JPG

Hebzucht is een ziekte, door rechts als ideologie verpakt. Gaat België zelfde weg op als Nederland ?

Er werd de kiezers wijsgemaakt dat ze gigantisch moesten inleveren en velen slikten het in Nederland.

Velen zijn het er mee eens dat er banen moeten sneuvelen.

Velen volgden de lokroep dat ontwikkelingshulp maar beter kan worden afgebouwd.

Velen bedankten diegenen die de banken miljardengeschenken gaven en zijn bereid de gevolgen daarvan mee af te betalen de volgende jaren.

Velen gingen akkoord met de redenering dat bedrijven nog goedkoper moeten produceren en dat ze een minimum aantal jaren van hun oude dag kunnen genieten.

Velen namen stappen in de richting van mensen die een bepaalde godsdienst beschimpen om nog meer verdeeldheid tussen de mensen te brengen.

Velen beleden door hun stemgedrag dat ze de economische cultuur van het speculeren en in rook doen opgaan van gelden ok vinden.

Velen verwisselden hun rechtse jasje gewoon voor een rechtser jasje.

Velen moeten zich nu geweldig veiliger voelen, nu ze het charter van het egocentrische denken van de niet bestrafte witteboordecriminaliteit onderschreven.

Velen bleven progressievere uitingen van denken trouw.

octo 10/06/10

18:58 Gepost door combination in definities anders bekeken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hebzucht, ideologie |  Facebook |

08-06-10

Korte Overdenkingen.

-Ook al hoor je zo niet meer " Heer, bedankt voor al deze spijzen die Uw milde hand ons geeft", omdat we er voor werken en werkten en het begrijpen van dat woord 'Heer' toch veelal vaag blijft...toch voelen we ons dankbaar voor al dat werk met en onde mekaar.          Daar even bij stilstaan is ook al een vorm van stil geluk.

-de Jezus Christus in den tijd, wilde (kon)geen stenen in brood veranderen...hij kwam een ander voedsel brengen, het brood, het plantaardige, komt op de evolutionaire kalender na de steen, maar voor de mens is er naast het brood  nog een ander soort voedsel, het voedsel voor de geest...en daar wou hij het over hebben

-De kunst om niet te veel info op te doen, kan je eerst aan als je heel veel al voldoende hebt geanalyseerd en je jezelf op kwaliteitsvolle infokanalen richt.

-Het leven tussen mensen, vol te houden zoektocht om te beseffen met wie en waarom en wanneer.

-leven, zowel voortdurende evolutie als cyclus

18:13 Gepost door combination in definities anders bekeken | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overdenkingen |  Facebook |

01-06-10

nieuwste citaten octo

IMG_0518

Een training in inzicht en resistentie, is het leven.

Mekaar kunnen uitstaan en weten hoe met mekaar omgaan, kan je leren

Er zijn altijd speciale en gewone redenen waarom mensen niet met mekaar omkunnen.

De hele strenge winter, na lentewerk beschouwd, een echte prestatie achter de rug.

Geen slaaf van het geld worden en dan sterven.

Denk aan 'n personage uit je leven,'n biblioteek met boeken,hoofdstukken opent zich.

Hoe hoger de wijsheid,hoe meer intensiteit van observatie, kalmte, hoe rijper de raad.

Zo'n vreemd voorgevoel over anderen of jezelf, waar komt dat van ?

Soms onthouden we alleen de dialogen die we verkeerd interpreteerden.

Analyseren wat er werkelijk gebeurde, gebeurdt soms op lange termijn,achteraf.

Positief leren denken heeft soms eigen conflikten nodig.

Teveel afgedreven van waarmee je meer zou moeten bezig zijn, schaadt dat niet ?

Bestaan, altijd in functie van de energie die je overal achterliet,altijd weer opwekt.

De ziel in een biologsch huis, embryo van of transformator naar een spirituele wereld ?

Ratio en Logica worden nogal een verliefd op Muze,Fantasie en baren inspiratie.

Waarom zou een eerste indruk toch vaak zo belangrijk zijn ?

Heb je soms ook dat gevoel dat iets heel grappigs staat te gebeuren ?

Blijven doen waar je een hekel aan hebt, heeft zelden voordelen.

Uit vrije wil iets beslissends en ingrijpends doen, krachtig iets.

Als je je té goed voelt, komt de polariteit daarvan al gauw om de hoek kijken.

Wat gebeurdt, gebeurdt op tijd op de schaal van evolutie.

Ineens kan er iets totaal vergeten opnieuw opduiken ,des te beter nét je dat nodig hebt.

Orienteren op eigen sterkte om de eigen koers te kunnen aanhouden.

Je kan anderen wenken geven, het stuur van hun fiets hebben ze zelf vast.

Soms verbergt men info voor je, soms verberg je best zelf een beetje.

Kennis, rode loper voor de spiritualiteit.

Gewicht loslaten door lachen, observeren,douchen, bewegen,wc....

Heerlijk als je gedachten niet stokken en alles zomaar door je vloeit.

Waanzin is soms een crash van vliegen op te grote hoogte of te lang kruipen op grond

Afstand en samen weg afleggen, beide nodig.

Interactie in hoe dingen tot stand komen door mensen, opmerkelijk fenomeen.

Beelden die uitgroeien tot symbolen van, tekens van het zijn.

Intuitie staat symbool voor waar de ziel het spirituele raakt.

Interpretatie van gebeurtenissen en emoties en gevoelens, een levensopdracht.

Je innercommunicatie op punt stellen, voorwaarde voor een spirituele visie.

Niet uitgesproken woorden en leren luisteren zijn partners.

Intuïtieve en spirituele analyses raken mekaar.

Zoals het weer veranderen ook stemmingen door allerlei factoren.

Het positieve voorbereiden van momenten en hun personen dient de dialoog.

Een goed gevoel proberen vast houden maakt veel meer mogelijk.

Vragen stellen aan jezelf, aan anderen, op het hoger bewuste gericht.

In relaties de mogelijkheden duidelijk van de moeilijkheden onderscheiden.

Een zin vol woorden kan een praktische, psychologische en spirituele waarde hebben.

Ook woorden zijn symbolen van het dagdagelijkse tot het spirituele.

Ruimte en tijd, veel relatiever dan we zouden kunnnen veronderstellen.

Een opdracht als positieve wens in de richting van een andere aanvaarden, brengt heil.

Gewoon kracht vragen helpt, wanneer ze ontbreekt.

De genezende werking van juiste beeldvorming en inzichten,er zijn geen studies over.

In elke periode van je leven verwek je in waar je dan mee bezig bent.(zijn kunt)

Gedachteöverdracht zonder woorden wordt mogelijker bij intenser bestaan.

Geheel der gebeurtenissen en toestanden,onlosmakelijk met evolutie personages.

Het DNA,waar het verleden woont en werkt

Hoog inzetten om iets te bereiken, zelfs al gaat het per stap en is de top voor anderen

Via al die personages in je leven begrijp je het totale plaatje meer en meer of minder en minder.

Een zoeker naar zin is eigenlijk een detective.

Magisch magnetisme, duiven vinden hun weg terug zonder gps.

Alles als een remix van het vorige, met steeds weer meer bewustzijn en skills.

Dood.Als je in je eindstation voor de 'zee' afstapt en niet verder kan,ben je nog ergens.

Straling.Fysische,chemische,bio,denk,ziele,kunst,geestesWERELD.Straling.Eenheid.

Laat ons niet mekaars vulkaan zijn die ons belet van te vliegen.

Barst maar eens goed uit dat het over is.

Begrijp wie je bent en dat je voor een stuk bent wat en wie je naar hebt gezocht.

Het zijn is kleiner en neemt toch meer plaats in dan de groffe materie.

Zekerheden kunnen zo eenvoudig zijn, elk kent zijn eigen geaardheid in feite.

Evolutie van straling tot onze ziel en weer geest,straling. Heilige drievuldigheid.

Werp het dopje van een citroen in water en je ziet de zon en kringen der planeten.

Zijn plantenzaadjes in de lucht zich bewust waar ze naar toe moeten om te aarden ?

Zin en ziek hebben meer met mekaar te maken dan men denkt.

Leven, levens, voortdurend voorbereid.

Op takken van de boom van verontwaardiging kunnen scheuten van inzicht uitschieten.

To be or not to be, but what is to be ?

 IMGA0040.JPG

vervolg

 

Oppassen met aannemen van haast onmogelijke werken.

Ook jij bent een stuk van de oplossing.

Doen wat je voelt dat ok is, moment per moment.

Dichter bij spirituele raken is facetten van de ziel van het totale bestaan doorleven.

Verbinden van de eerste indruk met de voorlopig laatste...doorlopende analyses.

't Meeste confronterende waarheid te verwerken,grootste kans op verdringen.

Ongemakken zijn er niet om op anderen af te wentelen.

Karma zoekt altijd evenwichten tijdens dit leven zelf dat we proberen het door te geven.

Kennen alle personages de betekenis van de stukken waarin ze spelen ?

Emotioneel is dit een zowel gevaarlijke als hemelse wereld.

Produceert onze biozielspirit niet betere stoffen om kalmte te bereiken dan pillen ?

Je weet maar wie je bent als je weet waar je vandaan komt en waar je staat.

Van jongsafaan weten wat voor je ligt, zo werkt het niet,al kloppen vermoedens eens.

Die en die ga je tegenkomen en dat en dat ervaren,geleidelijk weten waarom.

Dood.Uiteenvallen elementen. Straling. Genetische verbondenheid.Uitwisseling ?

Leven is dagelijkse voorbereiding van verbetering van het kwalitatieve bestaan.

Niet te doen, alle inspiratie proberen te onthouden, dat zoekt zijn wegen wel.

Wijsheid komt niet alleen op een top, ook bij het dalen,stijgen,rusten,bezinnen... .

Dromen, soms surrealistische remix, kunstwerkjes mét en zonder boodschap.

Mensen, op hun best wanneer je de stukjes onopgeloste negativiteit niet merkt.

Aarde...hiernamaal...daarnamaals...altijd een NU is een eenvoudiger voorstelling.

Bestaat 'tijd' alleen voor hen die zich niet goed in hun vel voelen ?

Het verleden, 'heengeganen', altijd één in het repeteren (NU)van de volgende show.

Zowel de geletterde als de ongeletterde snappen niet alle structuren.

Energie is ook : uiten woorden,handelen,geloof in het mooie en goede,hoop,... .

Inzicht dat tot +Energie leidt,wordt gedeeld, uitgewisseld,ervaren,niet zomaar afgetapt

Je kan en hoeft niet iedereens leed aan te kunnen.

Onnodig blijven slikken en incaseren zonder te leren...ach kom nou !

Te dit en te dat, veelal op te lossen door TEvreden.

'Waar is de nacht alweer naartoe, 'denk je al eens bij het morgenlicht.

Elk ontwaken is een kans op een vervolg.

Iemand aan je zijde willen en je alleen aan jezelf intereseren...is bijna leegte.

In het boek van 't al is elke mens een hoofdstuk.

Jezelf tot leven wekken is de wortels van je angsten uittrekken en inzichten planten.

Machtig gevoel op momenten dat alles achter je waarachtig zin heeft gehad.

Vanuit de beweegredenen van velen neemt men aan het leven deel.

Je hebt het of je hebt het niet of nauwelijks,je kan het wel leren verwerven.Wat ?

De zin van het zinvolle, soms nauwelijks te achterhalen, onzin is soms duidelijker.

 

Worden is ervaren door observeren en handelen of niet handelen, door de juiste woorden of het gepaste zwijgen, door leren luisteren...heel gunstig voor alle gedachten die leiden tot juiste inzichten in functie van goede doelen tijdens het proces van interpreteren van de onevenwichten.

 

Is alles dan toch te gek voor woorden ?

'Relier' is zich bijvb.verbinden met het geheel van 'zijn',kerken maakten er 'religion' van.

Las al eens wat onthechting aan alles en veel in, de natuur wacht buiten op je.

Ervaren observeren, becommentariëren, los van druk der omstandigheden.Opgave !

 

Gezondheid is een onderschat geluk.

Wens op tijd wat veiligheid en goede dingen voor mensen om je heen.

co 2010

09:14 Gepost door combination in filosofische essays | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dichter, ziel |  Facebook |