30-04-10

Wijze leefregel.

octoäanse wijsheid

Hoe groter je interessen en bereidheid van wie je bent echt te willen en kunnen beleven, hoe beter je het nu leert sturen.  Emoties zijn daar een belangrijke leermeester(es) in.  Ze leren ons dingen in fasen, die we alleen kunnen bijsturen als we het allemaal zeker begrepen hebben...en weten wat we willen...op dat moment kunnen we vanuit een evenwicht echt handelen of besluiten niet of nog niet te handelen...met het geloof en de hoop dat het dan positief uitvalt voor jezelf en anderen.

Weinigen kunnen voor anderen aanvoelen wat nu voor hen een positieve richting kan zijn...toch liggen de meeste antwoorden in onze kleine en grote omgeving voor het grijpen ...als we het zoeken tenminste niet hebben opgegeven.

co

14:10 Gepost door combination in definities anders bekeken | Permalink | Commentaren (3) | Tags: leefregels, wijze |  Facebook |

28-04-10

Bevrediging in de virtuele wereld zoeken.Porno

bron youtube : the Shadows- Apache

Er is veel meer te doen om lichamelijke bevrediging in deze wereld met zijn bijvoorbeeld flink aangedikte kook-en eroscultuur, dan om  bevrediging door de wezenlijke ontmoeting met jezelf en anderen. De tweede soort bevrediging levert veel intenser 'zijn' op, meer kwaliteit dan kwantiteit op erotisch gebied ook uiteindelijk...maar ja, alles moet vlug-vlug en zo glamoureus en ingewikkeld als het leven van veel glitteridolen. Velen verliezen de mensen het kortst bij hen uit het oog.

Heel veel factoren dragen er toe bij dat we niet op een spontane manier over onze gevoelens kunnen praten en als de kinderen die we vroeger waren, gewoon spontaan met mekaar kunnen omgaan. De groeiende eenzaamheid en het zoeken naar lichamelijke bevrediging in de virtuele wereld...niet alleen een winstgevend gat in de markt, maar ook een groter en groter gat in ons wezen, als de verslaving aan neplichaamelijkheid  toeslaat :

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be/post/78477... 

21:10 Gepost door combination in filosofische essays | Permalink | Commentaren (0) | Tags: porno, verslaving, wezenlijke, communicatie |  Facebook |

24-04-10

Zijn en weten.

zijn-weten en voelen op de manier zoals Boudewijn in het lied hierboven 'het land van koning Jan-(bron youtube)

 

Straling, oorsprong, oerzijn van het atoom.

Atoom, bouwsteen van moleculen,

in de ruimte op weg naar planeten worden,

fysica, de vader van de chemie.

De biowereld werd geboren,

cellen leerde de basisregel van het leven : delen.

Ons vroegere zijn, dat ook nu nog doorleeft, leerde organisme, lichaam worden.

Uit de soorten kwamen ook wij.

De denkwereld probeerde het allemaal te vatten,

niet alle puzzelstukjes waren daarvoor ontdekt.

Religies claimden dé waarheid.

Legden de wereld der levenden, de zielenwereld uit.

De kunstwereld probeerde het via andere vormen.

Het innerlijke van de mens, oog van al die lagen.

De Geesteswereld sluit de kring...straling

co

14:29 Gepost door combination in gedichten | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zijn, weten |  Facebook |

21-04-10

Totale Zielloosheid in Beeld.

http://wikileaks.org/ 

De soldaten in de helicopter en allen die naar Irak en elders trokken, allen schuldig aan het volgen van 'master' Bush and companies. Ontzielde  haatverspreiders.

Innige deelneming aan de familie en vrienden.

 

 

19:21 Gepost door combination in film-docu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontzieling |  Facebook |

19-04-10

Dichter bij de ziel in notedop.

IMGA0135.JPG

Oh ja, dichter bij de ziel, heeft met ervaring, kennis en inzicht te maken...maar meer nog met innerlijke rust.

Met weten wie de geesten waren, in de zin van dat ze de wortels van de zielen van nu zijn.

Soms valt een vrucht van een boom en begint zijn eigen vertakking, soms schieten oude wortels boom.

Maar 't is de eenheid die alles verder stromen doet...al wat dagelijks moet worden begrepen tegemoet.

't Leven is niet moeilijk te begrijpen, van straling tot cel en van sterven naar straling.

Pas met menselijke relaties worden dingen al eens ingewikkelder, tijdens de reis van de schaduwkanten naar hun betrachting, het licht...de innerlijke rust. 

16:33 Gepost door combination in gedichten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innerlijke, rust, groei, geesten, zielen |  Facebook |

16-04-10

Droomwereld volgens Freud,Jung en jezelf.

Nee, je kan er niet altijd iets mee aanvangen en ze  zijn niet altijd spontaan...en we kunnen er nog veel meer over zeggen dan Sigmund en Carl...theoretisch dan...in de praktijk zijn ze weliswaar een hoogstpersoonlijke beleving, toch gekleurd met onze connecties naar anderen toe en vaak op een surrealistische manier gecomponeerd met allerlei belevenissen in de dag zelf of bijvoorbeeld tot 40 jaar terug...soms zelfs een tipje van het toekomstige oplichtend...zoals ook dagdromen dat kunnen zijn, dialogen, gedachten enz... .

http://mystery-mj.jouwweb.nl/bijvoegsels-aanverwante-onde...

13:31 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (1) | Tags: dromen, jung, freud, jezelf |  Facebook |

14-04-10

Nam Jezus de boot naar India ?docuBBC

http://videosift.com/video/Did-Jesus-Die-BBC-4-Documentary

PS. Dit is niet de bedoeling om U een mening op te dringen...vorm U zelf een menig.  Vandaag ondermeer over Yus Assaf alias Issa. Indien je geen tijd voor de film hebt...niet Engelstalig : Wikipedia verschaft je meer uitleg, google ook, maar kijk uit voor godsdiensten die andere godsdiensten gewoon willen recupereren misschien of individuen met eigen baatzuchtige agenda's in plaats van belangeloze waarheid.

09:19 Gepost door combination in film-docu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yus, assaf, issa |  Facebook |

10-04-10

De geschiedenis vh stoffelijke bestaan in beeld

http://topdocumentaryfilms.com/universe-beyond-big-bang/ 

Over de geschiedenis van de evolutie in het denken rond het stoffelijke bestaan.

Het universum op zijn jongst, Uw gemeente kan ooit groter zijn geweest.

18:01 Gepost door combination in film-docu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evolutie, geschiedenis, universum |  Facebook |

09-04-10

De reis van Ibn Battutah,te voet 700 jaar terug

http://topdocumentaryfilms.com/man-who-walked-across-world/

09:29 Gepost door combination in film-docu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ibn, battutah, reis |  Facebook |

07-04-10

Agnosten : het zelf én de wereld kennen.

Wie zich zelf wil kennen moet ook de wereld leren kennen. Hoe meer hoe beter...je zelf beleven en waar nodig afstand nemen van. Wat is 'de wereld' dan ? Niet alleen datgene wat je via alle wetenschappen, inbegrepen de sociale en psychologische in praktijk en theorie kunt leren...ook even filosofisch stilstaan bij spirtueel belangrijke teksten zoals het Evangelie van Thomas, kan ontluisterend en 'verbindend' (de eigenlijke betekenis van religieus) werken.

Wie dat in detail wil doen, kan bijvoorbeeld op de link van vorige blogpost terrecht, bij één van diegenen die er al over publiceerden. Het is niet de bedoeling van deze tekst om opnieuw een poging te doen om deze teksten nog verder uit te diepen. Enkele dingen aanhalen die voor verdere interpretatie vatbaar zijn eerder.

Het is evident dat een aantal dogma's waarmee men de klassieke gelovigen opzadelde door de woorden uit het evangelie van Thomas meer in de richting van aannemelijker stellingen verschuiven.  Dingen die men als kind al niet verstond : de maagdelijkheid van de moeder van J.Christus, het feit dat door de kruisdood deze mens ons heeft 'verlost', uitdrukkingen zoals het Lam Gods enz... . De vasstelling dat 'het rijk Gods' vooral in het innerlijke te zoeken is en niet zo dadelijk iets is waarop eeuwen moet gewacht worden, kan de zoekende mens ook alleen maar motiveren. De vaak terugkomende tegenstelling tussen de buitenwereld en het innerlijke is ook een element dat tot bezinning aanzetten kan, al zijn beiden nauw verweven. Binnen en buiten zijn zelfs zo gekoppeld, dat 'het kind van zeven dagen en de mens van zeventig' weliswaar dezelfde zuivere kern nog kunnen hebben, maar in het kind is niet 'de leegte' waarnaar zo vaak verwezen wordt door auteurs, maar reeds een beknopte reeks opdrachten aanwezig waarmee elk wezen het leven op basis van 'het voorgaande' aanvat.  Over wat er nu na de dood gebeurt, bestaat er op deze blog een tekst die er via een prozastukje een enigszins andere voeling op nahoudt dan de gastauteur op deze blog gisteren.

Voor als U eens meer tijd heeft :

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/post/7405680/er-wa...

Tot daar een aantal bemerkingen over deze 'materie'. In andere essays die over de band tussen materie en eterie gaan kan U desgewenst zelf de verschillen gaan ontdekken.  Het hangt er maar van af hoe agnostisch je ingesteld bent en hoeveel tijd U er aan kan besteden...hoeft het niet voor U, geen probleem. Alles en iedereen heeft zijn redenen.  Verbazingwekkend is ook dat de houding ten opzichte van diegenen die te veel bezig zijn met het najagen van teveel wereldlijk bezit herhaaldelijk treffend geschetst wordt. Het belang angsten en andere vormen van negatieve emoties te boven te komen wordt ook vaak mooi omschreven.

En we hebben de tijd, om het met een eigentijdse vergelijking te zeggen : 'een bigbangcyclus is zo voorbij, relatief gesproken.

Filmpje over ontdekking Nag Hamadi-rollen :

http://www.youtube.com/watch?v=S21ClG44ftY&feature=re... 

 

 

16:23 Gepost door combination in filosofische essays | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gnosis, agnost, filosofie, tekststudie |  Facebook |

05-04-10

Evangelie van Thomas.Gastauteur

http://users.telenet.be/thomasevangelie/index.htm 

11:28 Gepost door combination in gastauteurs | Permalink | Commentaren (0) | Tags: evangelie, thomas, dichter, ziel |  Facebook |

03-04-10

CelibAte or CelibRate-mop

Via een facebook-vriend een verhelderende mop gelezen in verband met het celibaat. Vrij uit het Engels vertaald, komt het hierop neer.  De paus sterft en gaat naar de hemel, waar hij een aantal keuzes krijgt om zijn dagen mee te vullen.  Hij kiest voor een onderzoek naar alle oude evangelische teksten en op een dag in de bibliotheek van de hemel, bij het nakijken van de oorspronkelijke in het Latijn vertaalde teksten, ontdekt hij iets verbijsterend.  Ineens roept hij uit "verdorie, hoe is het mogelijk, men heeft de R vergeten...we moesten niet celibatair leven maar 'celibreren'"...celibRate ipv 'celibaat'. Met dank aan S.L..

*Paasbijdrage : http://www.thomasevangelie.nl/

tik op 'Christendom' (links) en dan op 'Jezus-visies' ...ondermeer over auteurs die destijds tegen of voor de spirituele verijzenis of de letterlijke lichamelijke verijzenis argumenteerden (zie ook linken op deze DBZ-blog aan de linkerkant dan)

Voor een diepgravende uitleg daarover, ook nog :

http://users.telenet.be/thomasevangelie/index.htm 

11:58 Gepost door combination in kortverhalen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: celibate, celibrate |  Facebook |